Akcenta top

AKCENTA CZ - zmiana siedziby spółki i zakładu

AKCENTA CZ - zmiana siedziby spółki i zakładu

Nasi Szanowni Partnerzy handlowi,

pozwalamy sobie zawiadomić Państwa o zmianie, dotyczącej siedziby naszej spółki i o nowym adresie korespondencyjnym.
Od dnia 24.04.2017  nowym adresem do fakturowania jest:

AKCENTA CZ a.s. , Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00 Praha 1

Jednocześnie z tym AKCENTA CZ zmieniła również swój adres korespondencyjny, którym aktualnie jest:

AKCENTA CZ a.s., Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové.

Pozostałe dane identyfikacyjne pozostają bez zmian.

Prosimy Państawa o zarejestrowanie powyższej zminy i o podawanie nowego adresu na wszystkich dokumentach, dotyczących naszej spółki.

Dziękujemy Państwu za zrozumienie i wprowadzenie powyższej zmiany. 

Z poważaniem

AKCENTA CZ

AKCENTA
największa instytucja płatnicza
w Europie Środkowej
Chcę zostać klientem
51.000
klientów
25
ponad
lat doświadczenia